Noora Ylönen

Noora Ylönen opiskelee Sibelius-Akatemiassa Antti Hotin johdolla ja suorittaa toista
maisterintutkintoaan Folkwangin Taideyliopistossa Saksassa, Henri Sigfridssonin johdolla.
Lukukauden 2018-2019 Noora vietti vaihdossa Berliinin Taideyliopistossa Lucas Blondeelin luokalla.
Opintojaan hän on täydentänyt mestarikursseilla opettajinaan mm. Paavali Jumppanen, Eero
Heinonen, Eldar Nebolsin, Victor Rosenbaum ja Liisa Pohjola, sekä on aikaisemmin opiskellut Valeria
Resjanin ja Jussi Siiralan opeissa. Noora on konsertoinut mm. Wienin Musikverainissa suomalaisen
musiikin konsertissa, Ensemble -festivaalilla Puolassa ja Pianistit tunturissa -kiertueella Lapissa.
Noora palkittiin Helmi Vesa -pianokilpailussa 2018 ja valittiin Zonta-järjestön Marita Viitasalo –
stipendiaatiksi Ritarihuoneella 2019.