Säännöt

Tampereen Pianoseura ry järjestää Tampereella 24.4.–5.5.2017 Tampereen pianokilpailun. Kilpailu on avoin kaikille 24.4.1987–24.4.2002 syntyneille. Kilpailuun voivat osallistua Suomen kansalaiset ja Suomessa vähintään kolme lukuvuotta (vähintään syksystä 2014) yhtäjaksoisesti opiskelleet ulkomaalaiset.

 Aikataulut

 • ilmoittautuminen sähköisesti 1.12.2016–15.1.2017
 • kilpailujärjestyksen arvonta Tampereen Musiikkiakatemialla 21.4.2017 klo 12
 • alkuerät Tampereen Musiikkiakatemialla 24.4.–27.4.2017
 • palautetilaisuus Tampereen Musiikkiakatemialla 28.4.2017 klo 10
 • välierät Tampereen Musiikkiakatemialla 28.4.–30.4.2017
 • palautetilaisuus Tampereen Musiikkiakatemialla 30.4.2017 klo 17
 • harjoitukset orkesterin kanssa Tampere-talolla 3.5.2017
 • finaali kenraaliharjoituksineen Tampere-talolla 4.–5.5.2017
 • palkintojenjako Tampere-talolla 5.5.2017

Ilmoittautuminen ja kilpailujärjestys

 • Kilpailuun ilmoittaudutaan sähköisesti 1.12.2016–15.1.2017 kilpailun www-sivuilla (www.tampereenpianokilpailu.fi) olevan linkin kautta. Ilmoittautuminen vahvistetaan kilpailijalle sähköpostitse. Mikäli kilpailija ei ole saanut vahvistusta ilmoittautumisestaan, vastaa hän itse siitä, että ilmoittautuminen on tullut perille. Ilmoittautumisen yhteydessä toimitetaan sähköisesti
  • kopio henkilötodistuksesta,
  • valokuva (kuvan pitkän sivun minimiresoluutio 2000 pikseliä) ja
  • curriculum vitae (korkeintaan 750 merkkiä), johon kuuluu kuvaus kilpailijan musiikkiopinnoista ja konserttitoiminnasta
  • alle 18-vuotiaan kilpailijan kohdalla huoltajan vapaamuotoinen suostumus.
 • Ilmoittautumismaksu 50 € maksetaan Tampereen Pianoseura ry:n tilille 31.1.2017 mennessä: IBAN FI34 4726 0010 0961 91, BIC POPFFI22, viestikenttään kilpailijan nimi. Ilmoittautumismaksua ei palauteta. Kilpailuun ei voi osallistua, jos ilmoittautumismaksua ei ole maksettu. Ilmoittautumisellaan kilpailija sitoutuu kilpailun sääntöihin.
 • Kilpailujärjestys arvotaan perjantaina 21.4.2017 klo 12 Tampereen Musiikkiakatemialla (F. E. Sillanpään katu 9, Tampere). Ainoastaan ensimmäinen kilpailija arvotaan. Tämän jälkeen esiintymisjärjestys määräytyy aakkosjärjestyksessä kilpailijoiden sukunimen mukaan.
 • Kilpailijoiden esiintymisjärjestys säilyy samana koko kilpailun ajan. Finaalissa järjestystä voidaan kuitenkin tarvittaessa muuttaa tarkoituksenmukaisuussyistä.

Kilpailun kulku ja ohjelma

Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi kilpailuohjelman tulee sisältää sävellyskilpailussa palkitun teoksen lisäksi vuonna 1917 tai sen jälkeen sävellettyä suomalaista musiikkia.

Alkuerä

 • J. S. Bachin Preludi ja fuuga
  • kilpailijan niin halutessa lisäksi muuta ennen vuotta 1750 sävellettyä musiikkia
 • yksi wieniläisklassinen teos
  • esimerkiksi säveltäjiltä Dussek, Haydn, Clementi, Mozart, Beethoven, Hummel tai Schubert
  • kesto vähintään 10 minuuttia
  • myös sonaatin osa tai osat mahdollisia
 • kaksi etydiä
  • yksi Chopinin etydi
  • yksi 1900- tai 2000-luvulla sävelletty etydi

Esityksen kokonaiskesto taukoineen 25–30 minuuttia.

Välierä

 • Tampereen pianokilpailua varten järjestetyssä sävellyskilpailussa palkittu teos, kesto korkeintaan 5 minuuttia. Tämän teoksen nuotit toimitetaan kilpailijoille 15.2.2017 mennessä.
 • vapaavalintainen ohjelma

Esityksen kokonaiskesto taukoineen 40–50 minuuttia.

Finaali

Jokin seuraavista konsertoista:

 • Bartók: nro 2 tai 3
 • Beethoven: nro 3, 4 tai 5
 • Brahms: nro 1 tai 2
 • Chopin: nro 1 tai 2
 • Grieg
 • Kaipainen
 • Liszt: nro 1 tai 2
 • Meriläinen: nro 1 tai 2
 • Prokofjev: nro 2 tai 3
 • Rahmaninov: nro 2, 3 tai Rapsodia Paganinin teemasta
 • Ravel: G-duuri tai Konsertto vasemmalle kädelle
 • Saint-Saëns: nro 2 tai 5
 • Schumann
 • Tšaikovski: nro 1

 

 • Jos kilpailuun ilmoittautuneiden lukumäärä sitä edellyttää, kilpailutoimikunta pyytää kilpailijoilta 15.2.2017 mennessä äänitallenteen, joka sisältää wieniläisklassisen sonaatin nopean osan tai vastaavan sävellyksen ja etydin. Tällöin suoritetaan ennakkokarsinta tallenteiden perusteella.
 • Tuomaristo valitsee välierään enintään 14 soittajaa. Finaaliin tuomaristo valitsee kuusi (6) soittajaa.
 • Kilpailijoille taataan mahdollisuus käyttää Tampereen Musiikkiakatemian ja Tampere-talon harjoitussoittimia kilpailun aikana.
 • Kilpailuohjelma tulee esittää ulkoa. Kilpailua varten sävelletty teos ja vaativat nykymusiikkiteokset voidaan kuitenkin soittaa nuoteista.
 • Kilpailuohjelman muuttamista ilmoittautumisen jälkeen on erikseen kirjallisesti anottava kilpailutoimikunnalta. Muutokset ovat mahdollisia korkeintaan 15.3.2017 asti.
 • Kilpailujärjestyksen arvonnan tuloksesta poikkeavaa soittovuoroa on erikseen anottava kilpailutoimikunnalta. Kilpailujärjestyksen muutokset ovat mahdollisia ainoastaan erityisen painavista syistä.
 • Kilpailuohjelman esitysjärjestys on vapaa.
 • Kilpailija voi huomioida teosten kertaukset tai jättää ne huomioimatta.
 • Samaa teosta ei voi soittaa uudelleen kilpailun muissa erissä. Sääntö ei koske mahdollista äänitallenteiden perusteella tehtävää ennakkokarsintaa.
 • Pyydettäessä teosten nuotit tulee toimittaa tuomaristolle.
 • Kaikki kilpailutilaisuudet ovat julkisia.

Kilpailijat

 • Kilpailu on avoin kaikille 24.4.1987–24.4.2002 syntyneille. Kilpailuun voivat osallistua Suomen kansalaiset ja Suomessa vähintään kolme lukuvuotta (vähintään syksystä 2014) yhtäjaksoisesti opiskelleet ulkomaalaiset.
 • Kilpailijoiden on järjestettävä ja kustannettava matkat ja majoitukset itse.
 • Kilpailun järjestäjä ei huolehdi kilpailijoiden vakuuttamisesta kilpailun aikana.
 • Kilpailija, joka ei noudata näiden sääntöjen määräyksiä, voidaan sulkea pois kilpailusta.

Kilpailuorganisaatio

 • Kilpailun järjestää Tampereen Pianoseura ry. Yhdistyksen jäsenistä koostuvalla järjestelytoimikunnalla on ensisijainen vastuu kaikista kilpailujärjestelyistä. Järjestelytoimikunnan muodostaa yhdistyksen hallitus, joka kutsuu toimikuntaan tarvittaessa muita jäseniä. Järjestelytoimikunta nimeää kilpailutoimikunnan ja päättää tuomariston kokoonpanosta kilpailutoimikunnan ehdotuksen pohjalta.
 • Kilpailutoimikunta koostuu Tampereen Pianoseura ry:n edustajista ja muista suomalaisista pianonsoiton ammattilaisista. Kilpailutoimikunta päättää
  • kilpailun säännöistä (pois lukien organisaatiota kuvaava osuus)
  • kilpailuohjelmasta
  • sääntöjen tulkinnasta ja ratkaisuista ristiriita- ja force majeur -syistä aiheutuvissa tilanteissa
  • kilpailijan sulkemisesta pois kilpailusta sääntörikkomuksen vuoksi
  • ehdotuksesta tuomariston kokoonpanoksi

Tuomaristo

 • Kilpailun tuomaristoon kuuluu kuusi kansainvälisesti tunnettua pianistia tai pianopedagogia. Tuomaristossa on vähintään kaksi ulkomaista jäsentä.
 • Kilpailun järjestelytoimikunta nimeää tuomaristoon henkilön, joka toimii tuomariston sihteerinä.
 • Kilpailijat eivät kilpailun aikana, niin kauan kuin he ovat kilpailussa mukana, saa olla missään kontaktissa tuomariston jäseniin.
 • Tuomariston päätökset ovat lopullisia, eikä niistä voi valittaa.
 • Kilpailuesitysten arviointi:
  • Kilpailijoita finaaliin valittaessa tuomaristo ottaa huomioon sekä alkuerän että välierän kilpailuesitykset.
  • Kilpailun tuloksista päätettäessä tuomaristo ottaa huomioon kilpailun kaikkien erien esitykset.
  • Tuomaristolla on oikeus keskeyttää kilpailuesitys, joka ylittää säännöissä määritellyn aikarajan.
  • Tuomariston suorittama arviointi perustuu aina äänestykseen.
  • Tuomariston jäsenen on jäävättävä itsensä sellaisen kilpailijan kohdalla, johon hänellä on sukulaisuussuhde tai jonka opettajana hän on toiminut viimeisen kahden vuoden aikana. Tuomariston jäsenen on jäävättävä itsensä myös silloin, jos hän on kilpailijaan muussa sellaisessa suhteessa, joka voi vaarantaa hänen arviointinsa puolueettomuuden. Epäselvissä tapauksissa kysymyksen jääviydestä ratkaisee tuomariston puheenjohtaja, hänen kohdaltaan kilpailutoimikunnan puheenjohtaja.

Palkinnot

 • Palkinnot jaetaan kilpailun finaalin jälkeen 5.5.2017.
 • Kilpailun pääpalkinnot jaetaan sijoille I-III yltäneille kilpailijoille. Tunnustuspalkinnot voidaan jakaa muille finalisteille. Kilpailussa voidaan jakaa erikoispalkintoja ja konserttipalkintoja. Konserttipalkintoihin liittyvistä kysymyksistä vastaa kilpailun jälkeen Tampereen Pianoseura ry.
 • Kilpailun pääpalkinnot (yhteissumma 22 500 euroa):
  • I palkinto: 10 000 euroa
  • II palkinto: 7 500 euroa
  • III palkinto: 5 000 euroa
 • Kilpailun tuomaristo voi jakaa pääpalkinnot toisinkin. Pääpalkintojen kokonaislukumäärä ei kuitenkaan voi muuttua.

Kilpailun järjestäjän oikeudet

 • Kilpailun järjestäjällä on rajoittamaton oikeus radioida ja äänittää, kuvanauhoittaa, televisioida ja filmata sekä tehdä äänilevyjä kilpailuesityksistä ja esittää ja jakaa kilpailuesityksiä internet-sivuilla ja muissa tietoverkoissa ilman ajallista ja alueellista rajoitusta maksamatta korvausta kilpailijoille.

Tietosuoja

 • Kilpailijoista sähköisellä ilmoittautumislomakkeella ja sen liitteillä kerätyt tiedot muodostavat henkilötietolain mukaisen rekisterin, jota ylläpitää Tampereen Pianoseura ry. Rekisterin tietoja käytetään Tampereen pianokilpailun 2017 järjestämiseen. Rekisteriseloste on nähtävissä pianokilpailun www-sivuilla (www.tampereenpianokilpailu.fi).

 

Näiden sääntöjen alkuperäiskieli on suomi. Erikielisten sääntöjen mahdollisessa ristiriitatilanteessa ratkaistaan asiat suomenkielisten sääntöjen nojalla.

Lataa tästä kilpailun rekisteriseloste

Competition rules in english